Liczba losowa z rozkładu normalnego

rnorm odchylenie
(rnorm średnia odchylenie)
(rnorm średnia odchylenie n)

Wartość losowa z rozkładu normalnego o wartości średniej 0.0 i odchyleniu standardowym równym wartości odchylenie lub o wartości średniej równej wartości średnia i odchyleniu standardowym równym wartości odchylenie. Jeśli zostanie podany parametr n, instrukcja wygeneruje n-elementową tablicę liczb losowych z zadanego rozkładu.

Przykład:

print rnorm 1
print (rnorm 5 1)

Rezultat wykonania:

-0.796878397464752
5.56213802099228

Zobacz także:

Spis treści