Wybierz wiersze ze zbioru

row wiersze zbiór

Zwraca nowy zbiór utworzony z wierszy wybranych ze zbioru wejściowego, wiersze są zbiorami indeksów (licb całkowitych). Typ utworzonego zbioru jest taki sam jak typ zbioru wejściowego.

Przykład:

"a := {{1 2 3} {4 5 6} {7 8 9}}
print row {1 3} :a

"l := [abc {5 6 7} 123]
print row {1 2} :l

Rezultat wykonania:

{{1 2 3} {7 8 9}}
[abc {5 6 7}]

Zobacz także:

Spis treści