Dynamiczne wykonanie listy instrukcji

run lista

Instrukcja umożliwia wykoanie bloku instrukcji zawartych w liście. Lista może być tworzona i modyfikowana w trakcie wykonania programu. Blok jest kompilowany przed wykonaniem jeśli lista została zmodyfikowana.

Przykład:

repeat 500 [
  make "l list item 1 + random 4 {fd bk rt ltrandom 100
  print :l
  run :l
]

Rezultat wykonania:
(program tworzy także rysunek)

[fd 90]
[rt 36]
[fd 94]
[rt 55]
...

Zobacz także:

Lista

Spis treści