Liczba losowa z rozkładu jednorodnego

runif max
(runif min max)
(runif min max n)

Wartość losowa z rozkładu jednorodnego o zakresie <0.0; max) lub <min; max). Jeśli zostanie podany parametr n, instrukcja wygeneruje n-elementową tablicę liczb losowych z zadanego rozkładu.

Przykład:

print runif 10
print (runif 5 10)

Rezultat wykonania:

2.51788283349848
7.32470105044763

Zobacz także:

Spis treści