Zapisz zawartość okna do pliku

savescr plik

Zapisuje zawartość okna graficznego do podanego pliku (w formatcie: bmp, gif, jpg, png, tif). Jeśli nazwa pliku nie zawiera bezwzględnej ścieżki, używana jest lokalizacja ze zmiennej :pool_cfg,"current_dir.

Przykład:

"nazwa := "test.jpg
ifelse not file? :nazwa
  [repeat 1800 [fd 10 rt repcount + .1] savescr :nazwa]
  [(print :nazwa "|już jest w| :pool_cfg,"current_dir)]

Rezultat wykonania:
Nowy plik JPG w bieżącym katalogu POOL lub komunikat:

test.jpg już jest w C:\..<ścieżka>..\Documents

Zobacz także:

Spis treści