Ustaw kolor tła

setbackground kolor
(setbackground kolor krycie)
setbg kolor
(setbg kolor krycie)

Ustawia jednolity kolor tła. Kolor może być podany jako nazwa, indeks koloru w bieżącej palecie żółwia lub jako zbiór 3 lub 4 składowych: {r g b}, {r g b krycie}. Zakres wartości składowych to 0 (wygaszona) do 100 (pełna jasność). Jako opcjonalny argument można podać krycie - wartość od 0 (przeźroczysty) do 100 (nieprzeźroczysty).

Przykład:

(setbg "black 50)
wait 1000
repeat 1000 [setbg repcount wait 20]

Rezultat wykonania: zmiana tła w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści