Ustaw nowy kolor

setcolor indeks kolor
(setcolor indeks kolor krycie)

Ustawia nowy kolor pod zadanym indeksem w bieżącej palecie kolorów.

Kolor może być podany jako nazwa, indeks koloru w bieżącej palecie lub jako zbiór 3 lub 4 składowych: {r g b}, {r g b krycie}. Zakres wartości składowych to 0 (wygaszona) do 100 (pełna jasność). Jako opcjonalny argument można podać krycie - wartość od 0 (przeźroczysty) do 100 (nieprzeźroczysty).

Przykład:

"n := 1000
repeat :n [
  "r := 100 * power repcount / :n 0.2
  "g := 100 * sin 90 * repcount / :n
  "b := 100 * cos 90 * repcount / :n
  setcolor repcount (array :r :g :b)
]

ht
pu setxy -250 0 pd
repeat 500 [
  pu setxy repcount-250 (-10) pd
  setpc 2*repcount fd 20
]

Rezultat wykonania:
Pasek w oknie graficznym w kolorach utworzonej palety.

Zobacz także:

Spis treści