Ustaw wektor kierunku żółwia

setheaddir wektor

Ustawia żółwia zgodnie z kierunkiem podanego wektora. Wektor powinien być dwuelementową tablicą bądź listą. Kierunek żółwia używany jest do wykonania kroku w instrukcjach forward i back. Kierunek żółwia zawsze jest wektorem jednostkowym, natomiast wektor w instrukcji setheaddir może mieć dowolną długość i zostanie znormalizowany podczas wykonania instrukcji.
Uwaga: do ustawienia kierunku żółwia w stopniach należy użyć instrukcji setheading .

Przykład:

repeat 8 [
  setheaddir array sin 45 * repcount cos 45 * repcount
  (print heading headdir)
  fd 30
]

Rezultat wykonania:
(także rysunek)

45 {0.707106781186547 0.707106781186548}
90 {1 6.12303176911189E-17}
135 {0.707106781186548 -0.707106781186547}
180 {1.22460635382238E-16 -1}
-135 {-0.707106781186547 -0.707106781186548}
-90 {-1 -1.83690953073357E-16}
-45 {-0.707106781186548 0.707106781186547}
0 {-2.44921270764475E-16 1}

Zobacz także:

Spis treści