Ustaw wektor kierunku ruchu żółwia

setmovedir wektor

Ustawia wektor kierunku ruchu żółwia na zgodny z wektorem podanym jako argument. Wektor powinien być dwuelementową tablicą bądź listą. Kierunek ruchu żółwia jest używany do wykonania kroku w instrukcji move. Kierunek ruchu żółwia zawsze jest wektorem jednostkowym, natomiast wektor w instrukcji setmovedir może mieć dowolną długość. Uwaga: instrukcje forward krok i back krok przed wykonaniem kroku zmieniają kierunek ruchu na wskazywany przez heading.

Przykład:

repeat 8 [
  (print heading movedir)
  setmovedir array cos heading-90 cos heading
  move 30
  rt 45
]

Rezultat wykonania:
(także rysunek)

0 {0 1}
45 {6.12303176911189E-17 1}
90 {0.707106781186548 0.707106781186548}
135 {1 6.12303176911189E-17}
180 {0.707106781186548 -0.707106781186547}
-135 {6.12303176911189E-17 -1}
-90 {-0.707106781186548 -0.707106781186547}
-45 {-1 6.12303176911189E-17}

Zobacz także:

Spis treści