Ustaw nazwę żółwia

setname nazwa

Ustawia nową nazwę żółwia. Uwaga: nie można zmienić nazwy żółwia #first.

Przykład:

to nazwany :n
  setname :n
end

repeat 3 ["t := (newturtle $nazwany word "żółw repcount)]
print children

Rezultat wykonania:

[żółw1 żółw2 żółw3]

Zobacz także:

Żółw - obiekt
who - nazwa żółwia

Spis treści