Ustaw obsługę zmiany stanu elementu GUI

setonchange kontrolka [instrukcje]
setonchange kontrolka funkcja

Ustawia listę instrukcji lub funkcję obsługujące zdarzenie zmiany stanu kontrolki (zmiana treści pola tekstowego, zmiana stanu pola zaznaczenia, zmiana wartości suwaka). Lista instrukcji może korzystać ze zmiennych:

  :sender - kontrolka, której stan uległ zmianie
  :new - nowa wartość
  :old - poprzednia wartość

W przypadku użycia funkcji obsługi powyższe zmienne są kolejnymi argumentami funkcji.

Przykład:

"s := (slider "Suwak {30 10} {1 10 1})
setonchange :s [(print :old "|->| :new)]

Rezultat wykonania:
Suwak w oknie graficznym. Zmiana wartości jest wypisywana w oknie tekstowym.

1 -> 2
2 -> 3
3 -> 4
4 -> 5

Zobacz także:

Spis treści