Ustaw kolor pisaka

setpencolor kolor
setpc kolor

Ustawia nowy kolor pisaka. Kolor może być podany jako nazwa, indeks koloru w bieżącej palecie żółwia lub jako zbiór 3 lub 4 składowych: {r g b}, {r g b krycie}. Zakres wartości składowych to 0 (wygaszona) do 100 (pełna jasność). Jako opcjonalny argument można podać krycie, wartość od 0 (przeźroczysty) do 100 (nieprzeźroczysty).

Przykład:

wrap rt 90
setps 30
setpc {30 0 40}
fd 200 lt 180
setps 10
repeat 100 [setpc 10 * repcount fd 2]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści