Ustaw kolor punktu

Ustaw kolor

setpoint kolor
(setpoint kolor krycie)

setpointat położenie kolor
(setpointat położenie kolor krycie)

setpointxy x y kolor
(setpointxy x y kolor krycie)

Zmieszaj kolor

putpoint kolor
(putpoint kolor krycie)

putpointat położenie kolor
(putpointat położenie kolor krycie)

putpointxy x y kolor
(putpointxy x y kolor krycie)

Ustawia nowy kolor punktu w bieżącej pozycji żółwia (setpoint), w położeniu określonym jako dwulelementowa tablica lub lista współżędnych (setpointat), lub w położeniu zadanym przez współżędne x i y (setpointxy).

Kolor może być podany jako nazwa, indeks koloru w bieżącej palecie żółwia lub jako zbiór 3 lub 4 składowych: {r g b}, {r g b krycie}. Zakres wartości składowych to 0 (wygaszona) do 100 (pełna jasność). Jako opcjonalny argument można podać krycie - wartość od 0 (przeźroczysty) do 100 (nieprzeźroczysty).

Instrukcje putpoint.. wykonują mieszanie koloru w danym punkcie z nową wartością koloru.

Przykład 1:

ht
repeat 1e6 [
  "p := array random 70 random 70
  "c := pointat :p
  if :c,4 < 5 ["c := random 1000]
  (setpointat :p :c 80)
]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Przykład 2:

ht
repeat 1e5 [
  "b := array (rnorm -30 20) rnorm 20
  "g := array (rnorm 30 20) rnorm 20
  "r := array rnorm 20 (rnorm 40 20)
  putpointat :b {20 0 100 30}
  putpointat :g {0 100 20 30}
  putpointat :r {100 20 0 30}
]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści