Ustaw pozycję żółwia

setpos xy

Przesuwa żółwia do nowej pozycji podanej jako dwuelementowa tablica lub lista xy. Jeśli pisak jest opuszczony, żółw rysuje linię.

Przykład:

pu
setxy 100 0
pd

setpc "blue
repeat 10 [
  setpos array
  100 * cos 40 * (repcount-1)
  100 * sin 40 * (repcount-1)
]

setpc "orange
repeat 10 [
  setx 100 * cos 40 * (repcount-1)
  sety 100 * sin 40 * (repcount-1)
]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści