Ustaw napis elementu GUI

settext kontrolka napis

Ustawia tytuł/napis widoczny na kontrolce.

Przykład:

"l := label "wynik {50 10 80 24}
repeat 10 [
  settext :l repcount^2
  wait 200
]

Rezultat wykonania:
Etykieta w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści