Ustaw kolor symbolu żółwia

setturtlecolor kolor
settc kolor

Ustawia nowy kolor symbolu żółwia. Początkowa wartość to kolor czarny: {0 0 0 100}. Ustawienie nowej wartości spowoduje jednolite pokolorowanie symbolu żółwia, bez zmian w kanale przeźroczystości (alpha).
Kolor może być podany jako nazwa, indeks koloru w bieżącej palecie żółwia lub jako zbiór 3 lub 4 składowych: {r g b}, {r g b krycie}. Zakres wartości składowych to 0 (wygaszona) do 100 (pełna jasność). Jako opcjonalny argument można podać krycie - wartość od 0 (przeźroczysty) do 100 (nieprzeźroczysty). Krycie zostanie połączone z wartościami obecnymi w symbolu żółwia.

Przykład:

print tc
settc "red
print tc

Rezultat wykonania:
(także zmiana koloru żółwia)

{0 0 0 100}
{100 0 0 100}

Zobacz także:

Spis treści