Ustaw symbol żółwia

setturtleimg obraz
(setturtleimg obraz tło)
(setturtleimg obraz tło n)

setti obraz
(setti obraz tło)
(setti obraz tło n)

Ustawia obraz jako nową ikonkę żółwia. Jeżeli podane jest także tło, jest ono używane dla oznaczenia aktywnego żółwia. Dodatkowo można określić, czy obrazy dla różnych zwrotów żółwia różnią się między sobą: n > 1, czy też jeden obraz może być użyty dla wszystkich zwrotów: n = 1.
Jeśli obraz = tło, tło jest pomijane.

Przykład:

repeat 91 [setxy 8 * sin 8 * (repcount-1) 14 * cos 4 * (repcount-1)]
"img := image {-9 15} {9 -15}
setturtleimg :img
cs pu
repeat 360 [wait 5 fd 1 rt 1]

Rezultat wykonania: zmiana ikony żółwia.

Zobacz także:

Spis treści