Ustaw wartość elementu GUI

setvalue kontrolka wartość

Ustawia nową wartość skojarzoną z kontrolką. W odniesieniu do następujących kontrolek są to:

- etykieta i pole tekstowe: ciąg znaków (wynikiem instrukcji identyczny z settext);
- pole zaznaczenia: wartość logiczna true zaznacza pole, false czyści pole;
- suwak: liczba, nowa pozycja suwaka;
- przycisk: stan przycisku nie może być zmieniony programowo.

Przykład:

"s := (slider "Suwak {10 20} {0 10 1})
repeat 10 [
  setvalue :s repcount
  wait 100
]

Rezultat wykonania:
Zmiana pozycji suwaka w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści