Ustaw pozycję żółwia

setxy x y

Przesuwa żółwia do pozycji o podanych współrzędnych x i y. Jeśli pisak jest opuszczony, żółw rysuje linię.

Przykład:

pu
setxy 100 0
pd

setpc "blue
repeat 19 [
  setxy
    100 * cos 20 * (repcount-1)
    100 * sin 20 * (repcount-1)
]

setpc "orange
repeat 19 [
  setx 100 * cos 20 * (repcount-1)
  sety 100 * sin 20 * (repcount-1)
]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści