Pokaż lub ukryj żółwia

showturtle
st
hideturtle
ht

Pokazuje (showturtle, st), lub ukrywa (hideturtle, ht) ikonę żółwia.

Przykład:

repeat 10 [ht wait 200 st wait 200]

Rezultat wykonania: żółw mrugający ikonką.

Zobacz także:

Spis treści