Znak liczby

sign wyrażenie

Zwraca +1 jeśli wyrażenie ma wartość dodatnią, 0 jeśli wartość wyrażenia jest równa 0 oraz -1 jeśli wartość wyrażenia jest ujemna.

Przykład:

print sign 5
print sign 0
print sign -5

Rezultat wykonania:

1
0
-1

Zobacz także:

Spis treści