Funkcja trygonometryczna kąta

Dla kąta podanego w stopniach:

sin wyrażenie
cos wyrażenie
tan wyrażenie

Dla kąta podanego w radianach:

radsin wyrażenie
radcos wyrażenie
radtan wyrażenie

Wartość funkcji trygonometrycznej wyrażenia.

Przykład:

print sin 90
print radsin m_pi/2

Rezultat wykonania:

1
1

Zobacz także:

Spis treści