Utwórz suwak

slider tekst wymiary
(slider tekst wymiary zakres)
(slider tekst wymiary zakres x0)

Tworzy w oknie graficznym suwak z opisem podanym jako argument tekst. Wymiary to 2- lub 3-elementowy zbiór (czwarty element jest ignorowany); dwa pierwsze elementy oznaczają odległość w pikselach od lewej i od górnej krawędzi okna; jeśli podany jest 3-ci, oznacza on długość suwaka w pikselach. Pozycja i długość suwaka nie zależą od skali rysowania.
Opcjonalnie można określić zakres wartości suwaka jako zbiór {min max krok}. Krok jest opcjonalny; wartości suwaka są ciągłe jeśli krok nie zostanie określony. Domyślny zakres to wartości ciągłe z przedziału {1 100}.
Opcjonalnie można także podać x0 - początkową wartość suwaka. Domyślna wartość początkowa to wartość minimalna.
Stan suwaka można odczytać pczy pomocy instrukcji getvalue.

Przykład:

"s := (slider "Suwak {10 20} {0 10 0.5} 3)
setonchange :s [print getvalue :s]

Rezultat wykonania:
Suwak w oknie graficznym. Bieżąca wartość suwaka jest wypisywana w oknie tekstowym po każdej zmianie.

3
3.5
4
4.5
5
5.5
...

Zobacz także:

Spis treści