Wklej obraz

stamp obraz
(stamp obraz krycie)

stampat położenie obraz
(stampat położenie obraz krycie)

stampxy x y obraz
(stampxy x y obraz krycie)

Wkleja obraz w oknie graficznym w bieżącej pozycji żółwia (stamp), w położeniu określonym jako dwulelementowa tablica lub lista współżędnych (stampat), lub w położeniu zadanym przez współżędne x i y (stampxy). Obraz jest umieszczany tak, że punkt wklejenia wypada w połowie wysokości i szerokości obrazu. Jako opcjonalny argument można podać krycie - wartość od 0 (przeźroczysty) do 100 (nieprzeźroczysty).

Przykład:

ht repeat 9 [fd 50 rt 160]
"img := image {-30 0} {30 50}
clean

for [a 10 100 10] [(stampxy :a/2 0 :img :a)]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści