Odchylenie standardowe

stdev wyrażenie1
(stdev wyrażenie1 wyrażenie2 ...)

Zwraca wartość odchylenia standardowego dla wszystkich wartości wyrażeń. Jeśli wyrażenie jest zbiorem, wszystkie wartości z tego zbioru są używane do obliczenia odchylenia standardowego.

Przykład:

"a := {3 {2 1}}
print stdev :a
print (stdev 4 :a)
print stdev 5

Rezultat wykonania:

0.816496580927726
1.11803398874989
0

Zobacz także:

Spis treści