Wyjdź z funkcji

stop

Kończy działanie funkcji bez zwracania wyniku.

Przykład:

to wielokąt :n [:x 50]
  :n := int :n
  if (:n < 3) || (:x <= 0) [print "błąd stop]
  repeat :n [fd :x rt 360 / :n]
  print "ok
end

wielokąt 2
wielokąt 5

Rezultat wykonania:

błąd
ok

Zobacz także:

Funkcja jako wartość
$, func - odczytaj funkcję

Spis treści