Zatrzymaj stoper

stoptimer stoper

Zatrzymuje stoper i wywołanie przypisanych do niego instrukcji lub funkcji.

Przykład:

make "t timer [print :iter] 500

to onkeydown :code :key
  print :key
  if :code = 27 [stoptimer :t]
end

Rezultat wykonania:
Stoper działa aż do wciśnięcia klawisza "Esc" (w aktywnym oknie graficznym).

1
2
3
4
Escape

Zobacz także:

Spis treści