Wybierz wiersze i kolumny ze zbioru

submatrix wiersze kolumny zbiór

Zwraca nowy zbiór utworzony z wierszy i kolumn wybranych ze zbioru wejściowego, wiersze i kolumny są zbiorami indeksów (licb całkowitych). Typ utworzonego zbioru jest taki sam jak typ zbioru wejściowego.

Przykład:

"a := {{1 2 3} {4 5 6} {7 8 9}}
print submatrix {1 3} {2 3} :a

Rezultat wykonania:

{{2 3} {8 9}}

Zobacz także:

Spis treści