Ustaw aktywnego żółwia

talkto żółw
tto żółw

Ustawia żółwia, który wykonuje polecenia wydawane z linii poleceń.

Przykład:
Polecenia należy wydawać kolejno, w oknie linii poleceń.

;polecenie 1)
shared "t "t := (newturtles 2)

;polecenie 2)
tto :t,1

;polecenie 3)
lt 45 fd 100

;polecenie 4)
tto :t,2

;polecenie 5)
rt 45 fd 100

;polecenie 6)
tto #first

;polecenie 7)
fd 50

Rezultat wykonania:
Rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Żółw - obiekt

Spis treści