Bieżący żółw

this

Bieżący żółw.

Przykład:

to zadanie
  print "|wykonanie zadania|
end

;zadanie umieszczone w kolejce bieżącego żółwia:
zadanie @ this

repeat 3 [print repcount]

Rezultat wykonania:

1
2
3
wykonanie zadania

Zobacz także:

Żółw - obiekt

Spis treści