Czas od uruchomienia programu

timemilli

Czas w milisekundach od uruchomienia programu POOL (lub od ostatniego wywołania instrukcji clearall).

Przykład:

repeat 3 [print timemilli]
wait 500
repeat 3 [print timemilli]

Rezultat wykonania:

26.8576
32.2756
32.7556
525.964
527.5084
528.9308

Zobacz także:

Spis treści