Kierunek w stopniach do punktu

towards punkt

Zwraca kierunek w stopniach względem dodatniej osi Y do podanego punktu.

Przykład:

"t := timer [
  seth towards mousepos
  fd 0.02 * distance mousepos
] 30

Rezultat wykonania: żółw podąża za wskaźnikiem w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści