Żółw

turtle nazwa
#nazwa

Język POOL pozwala programować równoległe działanie wielu żółwi. Każdy żółw posiada unikalną nazwę. Używając tej nazwy można odwoływać się do konkretnego żółwia także gdy nie jest on dostępny przez żadną ze zmiennych. Analogicznie do instrukcji thing, instrukcja turtle posiada jednoznakowy skrót: symbol #, wymagający podania stałej nazwy żółwia.

Przykład:
Polecenia należy wprowadzać kolejno w oknie poleceń.

;polecenie 1:
make "t (newt)

;polecenie 2:
tto :t

;polecenie 3:
print who

;polecenie 4:
tto #first

;polecenie 5:
print who

Rezultat wykonania:

t1
first

Zobacz także:

Żółw - obiekt

Spis treści