Symbol żółwia

turtleimg
(turtleimg kierunek)

ti
(ti kierunek)

Zwraca ikonkę żółwia jako obraz. Domyślnie zwracana jest ikonka dla kierunku żółwia 0 stopni (pionowo w górę). Opcjonalny argument pozwala podać dowolny kierunek.

Przykład:

pu
repeat 36 [fd 10 rt 10 stamp (turtleimg 10 * repcount)]

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści