Sprawdź, czy liczba ma wartość numeryczną

validnump wyrażenie
validnum? wyrażenie

Zwraca true jeśli wartość wyrażenia nie jest nieokreślona (Not-a-Number) ani nie jest nieskończonością, w przeciwnym wypadku zwraca false.

Przykład:

(print 5 validnum? 5)
(print 5/0 validnum? 5/0)
(print log -1 validnum? log -1)

Rezultat wykonania:

5 True
Infinity False
NaN False

Zobacz także:

Spis treści