Tryb przekraczania krawędzi okna

window
wrap
fence
bounce

Ustawia nowy tryb przekraczania krawędzi okna:

window - przekroczenie krawędzi nie zmienia pozycji ani kierunku żółwia;

wrap - przekroczenie krawędzi powoduje przesunięcie do przeciwległej krawędzi i kontynuację ruchu bez zmiany kierunku; krawędzie górna i dolna oraz lewa i prawa są ze sobą "sklejone";

fence - ruch żółwia kończy się w odległości równej promieniowi żółwia od krawędzi okna;

bounce - żółw "odbija" się od krawędzi (w odległości równej promieniowi żółwia) - kierunek ruchu jest odbijany symetrycznie względem normalnej do krawędzi, kierunek żółwia jest odbijany symetrycznie względem krawędzi.

Przykład:

window
setpc "black
rt 20 fd 600
pu home pd

wrap
setpc "red
rt 25 fd 600
pu home pd

fence
setpc "green
rt 30 fd 600
pu home pd

bounce
setpc "blue
rt 35 fd 600
pu home pd

Rezultat wykonania: rysunek w oknie graficznym.

Zobacz także:

Spis treści