Słowo, liczba, wartość logiczna

Słowo w języku greckim to logos. Słowo - ciąg znaków - jest podstawowym typem danych w LOGO. Słowa w treści programu poprzedzone są cudzysłowem: "słowo, za wyjątkiem deklaracji elementów listy: [słowo1 słowo2 słowo3], elementów tablicy: {słowo1 słowo2 1.1 23} oraz nazw w skrótowych odwołaniach do zmiennych: :nazwa1, żółwi: #nazwa2 i funkcji: $nazwa3.

Słowo umieszczane jako stała w treści programu może zawierać symbole zarezerwowane dla języka POOL - w tym celu należy ciąg znaków słowa należy ująć w symbole "|", np.: "|C:\Moje Dokumenty|

Liczby w dialekcie POOL przechowywane są jako 64-bitowe liczby zmiennoprzecinkowe. Operacje na liczbach całkowitych wewnętrznie używają typów całkowitych (np. licznik iteracji pętli repcount, pozycja elementu w zbiorze), jednak rezultat jest zawsze liczbą zmiennoprzecinkową. Rozpoznawane są identyfikatory stałych:
  m_pi = 3.14159265358979
  m_exp = 2.71828182845905
.

Wartości logiczne to "prawda" i "fałsz". W treści programu mogą być wprowadzone przy pomocy identyfikatorów stałych: true i false.

Słowa mogą być używane wymiennie z liczbami oraz wartościami logicznymi - LOGO potrafi rozpoznać znaczenie danych w zależności od kontekstu. Konwersje stałych, które są możliwe do przewidzenia przed uruchomieniem programu, są wykonywane w trakcie kompilacji.
Uwaga: wartości logiczne nie są zamienne z liczbami 0 i 1.

Przykłady:

print 1 + "1 ;słowo "1 zostanie zamienione na liczbę
print item 3 m_pi ;trzeci znak w liczbie pi to 1

Rezultat wykonania:

2
1

Zobacz także:

Spis treści