Współrzędna pozycji żółwia

xcor
ycor

Zwraca pojedynczą współrzędną bieżącej pozycji żółwia.

Przykład:

repeat 4 [
  (print xcor ycor)
  fd 50 rt 90
]

Rezultat wykonania:

0 0
0 50
50 50
50 0

Zobacz także:

Spis treści