Czym i dla kogo jest POOL

POOL to dialekt języka programowania LOGO (...ale czym jest LOGO?). Podobnie jak pierwowzór - POOL w "pierwszym kontakcie" jest przeznaczony do nauki programowania.
Dla wymagających - POOL jest językiem przystosowanym do opisu obliczeń równoległych, systemów wieloagentowych oraz wizualizacji danych.
Główny cel, jakim się kierujemy w rozwijaniu POOL to szybkość osiągnięcia efektu na dowolnym poziomie zaawansowania.

 • Pierwsze kroki w programowaniu.

  Podstawy POOL są zgodne z popularnymi dialektami LOGO; możliwe, że już je znasz, a jeśli nie - opanowanie podstawowych poleceń zajmuje kilka minut. Potem możesz zdecydować jak głęboko chcesz sięgnąć.
  POOL jest także dla tych, którzy poznali już podstawy - np. programując w Scratch czy Pocket Code - i teraz poszukują następnego etapu do nauki.

 • Większe zadania niż w popularnych wersjach LOGO.

  W POOL wprowadziliśmy wygodne elementy składni (m.in. operatory indeksowania i przypisania), jako alternatywne dla rozbudowanych sposobów zapisu znanych z LOGO.
  Programy w POOL są kompilowane - przewaga wydajności nad wykonaniem programu interpretowanego jest ogromna! Jednocześnie zachowaliśmy łatwość dynamicznego tworzenia kodu i linię interaktywnych poleceń - charakterystyczne cechy LOGO.
  POOL jest obiektowy: można w nim utworzyć prawdziwe klasy, używać wielokrotnego dziedziczenia, dzielić zmienne na publiczne i chronione, a funkcje są wirtualne.

 • Równoległe obliczenia.

  Obiekty w POOL wykonują swoje funkcje współbieżnie przy użyciu naturalnej składni języka obiektowego. To największa różnica w porównaniu do innych języków programowania. Dystrybucją zadań i synchronizacją wyników obliczeń zajmuje się kompilator i algorytm planowania zadań, przy czym programista zawsze może użyć własnych schematów synchronizacji.

Chcemy aby również narzędzia do pisania i uruchamiania programów POOL sprzyjały szybkiej pracy. Dążymy do minimalnego, przejrzystego i użytecznego interfejsu.

Informacje o LOGO na sieci.

LOGO według Wikipedii: wersja angielska i nieco skrócona wersja polska.
Obszerny podręcznik programowania, głównie w oparciu o LOGO (po angielsku).
I oczywiście LOGO Foundation oraz nasze dwie ulubione, choć już wiekowe implementacje, których nie można nie wspomnieć:
   - UCB Logo
   - Elica (gone from the web).