pool


POOL może wykrywać zderzenia żółwi, które są programowo obsługiwane z wykorzystaniem zdarzeń turtlecollision i turtleinteraction (zobacz także opis w podręczniku). Funkcjonalność tą wykorzystują klasy elastic i elastic_m1, od których zaczynamy tworzyć bibliotekę standardowych modeli POOL. Ten projekt ilustruje ich wykorzystanie.

Poruszając myszą możesz ustalić kierunek i energię początkową żółwia. Żółw wystartuje po kliknięciu myszą.

Całkowita energia kinetyczna w elastycznych zderzeniach nie ulega zmianie. Jeden ze stoperów w projekcie systematycznie to sprawdza.

Model elastic pozwala ustalić różne masy obiektów, w kodzie możesz to wypróbować włączając zakomentowaną linię: (setmass 20) @ :u.
Jeśli wszystkie obiekty w symulacji mają mieć jednakową masę, można użyć modelu elastic_m1, który wykonuje uproszczone i szybsze obliczenia.

pobierz projekt