Rozmiar zbioru, długość słowa

count wartość

Zwraca liczbę elementów zbioru lub liczbę liter słowa podanego jako argument (wartość).

Przykład:

print count [abc 123]
print count "słowo

Rezultat wykonania:

2
5

Zobacz także:

Lista
Słowo

Spis treści