Zwróć element z kolejki

dequeue lista

Lista może być użyta do implementacji kolejki (bufora FIFO, "first in, first out"). W tym przypadku instrukcja dequeue usuwa z kolejki i zwraca element (pierwszy element listy). Do umieszczania elementów w kolejce służy instrukcja queue.

Przykład:

make "kolejka []
for [i 1 3] [queue :kolejka :i print :kolejka]
print "|***|
while not empty? :kolejka [(print dequeue :kolejka :kolejka)]

Rezultat wykonania:

[1]
[1 2]
[1 2 3]
***
1 [2 3]
2 [3]
3 []

Zobacz także:

Lista
queue - dodaj element do kolejki

Spis treści