Zdejmij element ze stosu

pop lista

Lista może być użyta do implementacji stosu (bufora LIFO "last in, first out"). W tym przypadku instrukcja pop zdejmuje ze stosu i zwraca element (pierwszy element listy). Do umieszczania elementów na stosie służy instrukcja push.

Przykład:

make "stos []
for [i 1 3] [push :stos :i print :stos]
print "|***|
while not empty? :stos [(print pop :stos :stos)]

Rezultat wykonania:

[1]
[2 1]
[3 2 1]
***
3 [2 1]
2 [1]
1 []

Zobacz także:

Lista
push - włóż element na stos

Spis treści