Włóż element na stos

push lista wyrażenie

Lista może być użyta do implementacji stosu (bufora LIFO, "last in, first out"). W tym przypadku instrukcja push dodaje nowy element, wynik wyrażenia, na początek listy. Do zdejmowania elementów ze stosu służy instrukcja pop.

Przykład:

make "stos []
for [i 1 3] [push :stos :i print :stos]
print "|***|
while not empty? :stos [(print pop :stos :stos)]

Rezultat wykonania:

[1]
[2 1]
[3 2 1]
***
3 [2 1]
2 [1]
1 []

Zobacz także:

Lista
pop - zdejmij element ze stosu

Spis treści