Różnica

difference wyrażenie1 wyrażenie2
wyrażenie1 - wyrażenie2
- wyrażenie

Różnica wyrażenia1 i wyrażenia2. Wynikiem operacji z jednym argumentem jest wartość wyrażenia z odwróconym znakiem.

Przykład:

print difference 5 3
print 5 - 3
print -sqrt 4

Rezultat wykonania:

2
2
-2

Zobacz także:

-= - odejmij liczbę

Spis treści