Pętla "do - until"

do.until [instrukcje] warunek

Powtarzaj instrukcje z listy dopóki nie jest spełniony warunek. Warunek jest sprawdzany po wykonaniu instrukcji, tak więc instrukcje zawsze zostaną wykonane co najmniej jeden raz.

Przykład:

make "x 5
do.until [
print :x
make "x :x - 1
] :x = 1

Rezultat wykonania:

5
4
3
2

Zobacz także:

Instrukcje pętli

Spis treści