Instrukcje pętli

repeat n [instrukcje]
foreach x zbiór [instrukcje]
for [i start stop krok] [instrukcje]
while warunek [instrukcje]
until warunek [instrukcje]
do.while [instrukcje] warunek
do.until [instrukcje] warunek
forever [instrukcje]

repcount - licznik iteracji
break - przerwanie pętli

Zobacz także:

Spis treści