Pętla "while"

while warunek [instrukcje]

Powtarzaj instrukcje z listy dopóki spełniony jest warunek. Jeśli warunek ma wartość false przed rozpoczęciem pętli, instrukcje nie zostaną wykonane.

Przykład:

make "x 5
while :x > 1 [
  print :x
  make "x :x - 1
]

Rezultat wykonania:

5
4
3
2

Zobacz także:

Instrukcje pętli

Spis treści