Pętla "forever"

forever [instrukcje]

Pętla nieskończona, wykonująca instrukcje z listy. Przerwanie pętli jest możliwe przy pomocy instrukcji break, stop, output, lub destroy.

Przykład:

Poniższa pętla nie zawiera instrukcji przerywających jej wykonanie. Aby umożliwić zakończenie programu po użyciu przycisku Stop (Shift+F5) konieczne jest włączenie opcji Przerywanie wyrażeń.

forever [print repcount wait 200]

Rezultat wykonania:

1
2
3
4
5
...

Zobacz także:

Instrukcje pętli

Spis treści