Pętla "for"

for [i start stop krok] [instrukcje]

Powtarzaj instrukcje z listy używając kolejnych wartości licznika iteracji i. Pierwsza wartość licznika to start. Kolejne wartości licznika obliczane są jako: wartość poprzednia + krok jeśli start < stop lub: wartość poprzednia - krok jeśli start > stop. Pętla jest przerywana (instrukcje nie są wykonywane) gdy wartość licznika przekroczy stop. Wyrażenia start, stop i krok mogą być podane jako stała (np.: 3), zmienna (np.: :x) lub lista instrukcji (np.: [:x + 3]). Wartość krok można pominąć, używana jest wtedy wartość domyślna 1 jeśli start < stop lub -1 jeśli start > stop.

Przykład:

make "x 5
for [i 1 :x 1.5] [print :i]

Rezultat wykonania:

1
2.5
4

Zobacz także:

Instrukcje pętli

Spis treści